MenüTürkiye Yazarlar Birliği Adıyaman Şubesi

Prof. Muammer GÜL Özgeçmişi

1964 yılında Elazığ’da doğdu. İlk, Orta ve Lise öğrenimini Elazığ’da tamamladı. Fırat

Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden 1986 yılında mezun oldu. 1993 yılında Fırat

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “İslam Aleminde Mehdilik Düşüncesinin Doğuşu” adlı tezi

ile Yüksek Lisansını, aynı enstitüde 1997 yılında, “XI.-XIII. Yüzyıllarda Kudüs” adlı tezi ile

Doktorasını tamamladı.

Kamu görevine 1986 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’nda başladı. 15 Ekim 1998 yılında Harran

Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Ortaçağ Anabilim Dalına Yrd.Doç.Dr. olarak

atanarak akademik hayatına başladı. Yabancı Dil olarak İngilizce ve Farsça bilmektedir. 2004 yılında

Doçent, 2010 yılında Prof. olan Gül, halen Adıyaman Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih

Bölümü öğretim üyesidir.