Menü



Türkiye Yazarlar Birliği Adıyaman Şubesi

Yrd.Doç.Dr. Süleyman KARACELİL Özgeçmişi

Adı Soyadı                 :  Süleyman KARACELİL                          

Doğum Yeri              : ADANA

Doğum Tarihi           : 25.12.1979

 

Eğitim Bilgileri         

İlkokul           : Yozgat Esentepe İ.Ö ve Rize-Ardeşen Merkez İlköğretim Okulu.          

Ortaokul        : Hatay/Kırıkhan İmam Hatip Lisesi, 1993.

Lise                 : Adana İmam Hatip Lisesi, 1996.                           

Üniversite      : Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2001.

Y. Lisans        : Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004.

Doktora         : Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010.

Yabancı Dil   : İngilizce ve Arapça.

Ünvan             :Yrd. Doç. Dr.

 

  1. 1.      Akademik Görevler                  

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni, Milli Eğitim Bakanlığı, Pendik Lisesi, 2003-2005.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni, Milli Eğitim Bakanlığı, Üsküdar Rasathane İlköğretim Okulu, 2005-2007

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni, Milli Eğitim Bakanlığı, Üsküdar Hilmi Çelikoğlu İlköğretim Okulu, 2007-2011

   Yrd. Doç. Dr. Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Din Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2011…

Şırnak Üniv. İlah. Fakültesi Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği 2011..

 

  1. 2.      İdari Görevler

Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı, Şırnak 2011

Din Eğitimi/Din Psikolojisi/Dinler Tarihi Ana Bilim Dalı Başkanlığı 2011/2012

Adıyaman Üniversitesi İDKAB Eğitimi Bölüm Başkanlığı 2012/----

 

  1. 3.      Tezleri

              Yüksek Lisans Tezi :“Cumhuriyet Dönemi Tefsir Hareketleri”, Marmara Üniv.Sos. Bil. Ens., İstanbul, 2004.(Danışman: Prof. Dr. Muhsin DEMİRCİ)

              Doktora Tezi : “Tefsir Usûlü’nün Yapısı ve İşlevi”, Marmara Üniv.Sos. Bil. Ens., İstanbul, 2010. (Danışman: Prof. Dr. Suat YILDIRIM)

 

  1. 4.      Yayımlanmış Eserleri

1. Çocuğuma Dinini Öğretiyorum, (Örneklerle İman Esasları ve İbadet Eğitimi), Timaş Yayınları, İstanbul, 2007.

2. Gencim Dinimi Öğrenmek İstiyorum,( 12-19 Yaş Örneklerle İman Esasları ve İbadet Eğitimi), Nesil Yayınları, İstanbul, 2009.

3. Çocuğum Nasıl Daha Zeki Olur? Nesil Yayınları, İstanbul, 2010.

4. Hikayelerle Ahiret İnancı (10+), Nesil Yayınları, İstanbul, 2008.

5. Allah’ı Tanımak İstiyorum, (Hikayelerle Allah İnancı) Nesil Yayınları, İstanbul, 2010.

6. Büyük Tehlike: Dünyevîleşme, Nesil Yayınları, İstanbul, 2008.

 

  1. 5.      Hakemli Uluslararası Dergi Makaleleri (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

 

Süleyman Karacelil, An Effective Method in Preventing Terrorism: Religious Education, Energy Education Science and Technology, Yayın Aşamasında (Hakemden Geçti)

 

6. Hakemli Ulusal Dergi Makaleleri

  1. Süleyman Karacelil, İrşad Faaliyetlerinin Problemleri ve Siyasal Olayların Din Hizmetlerine Etkisi: Şırnak İli Örneği, Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Şırnak 2011.

   2. Süleyman Karacelil, Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Dersinin Problemleri: Şırnak İli Örneği, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Şanlıurfa 2011.

    3. Süleyman Karacelil, “Ashab-ı Kehf” Kıssası Bağlamında Gençlik ve Değerler, Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, Yayın Aşamasında (Hakemden geçti)

   4. Süleyman Karacelil, Din Eğitiminde Motivasyonun Önemi, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (Hakem sürecinde)

 

  1. 5.      Süleyman Karacelil, Tefsir Tarihi ve Usulü Dersinin Problemleri ve Çözüm Önerileri, Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (Hakem Sürecinde)

 

 

7. Uluslararası Sempozyum Tebliğleri

1.Süleyman Karacelil, Süryani Atasözlerinin Eğitim Açısından Değerlendirilmesi, Uluslararası Geçmişten Günümüze İdil Sempozyumu, (Yayınlanmış Tebliğ), Şırnak 2011.

2.Süleyman Karacelil, Terörün Önlenmesinde Dinin ve Din Eğitiminin Rolü, III. Uluslararası Terörizm ve Sınıraşan Suçlar Sempozyumu (UTSAS 2011) Antalya, (Poster Sunum)

 3. Süleyman Karacelil, Din Eğitiminde Ergenlik Dönemi ve Gençlere İman  Esaslarının Öğretimi, I. Uluslararası Iğdır Sempozyumu, 19-20 Nisan 2012, (Tebliğ Sunulacak)

4. Süleyman Karacelil, Eğitim Kültür İlişkisi: Zaza Atasözlerinde Eğitim, Uluslararası   Zaza Tarihi ve Kültürü Sempozyumu, 4-6 Mayıs 2012, (Tebliğ Sunulacak)

 

 

 

8. Ulusal Sempozyum Tebliğleri

 

1. Süleyman Karacelil, Yakın Dönem Çocuk Edebiyatında Hz. Peygamberin Hayatına Dair Çalışmaların Mahiyeti, Siret Sempozyumu I, Türkiye’de Siret Yazıcılığı,  İSTAD-İSAM, İstanbul, 2010.

2. Süleyman Karacelil, Cumhuriyetten Günümüze Vaizlere Kaynaklik Eden Bazi Referans Eserlerin Değerlendirilmesi, Diyanetİşleri Başkanlığı “Vaaz Ve Vaizlik Sempozyumu” 17-18 Aralık 2011, Ankara.

3. Süleyman Karacelil, Tefsir Usûlü’nün Yeterliliği, Tarihten Günümüze Kur’an İlimleri ve Tefsir Usûlü Sempozyumu, İlim Yayma Vakfı Kur’an ve Tefsir Akademisi, İstanbul, 2008. (Yayınlanmış Tebliğ)

4. Süleyman Karacelil, Müfessirin Kur’an’ı Tefsirinde Etkili Unsurlar ve Müfessirin Yönteminin Tespiti, Tarihten Günümüze Kur’an’a Yaklaşımlar Sempozyumu, İlim Yayma Vakfı Kur’an ve Tefsir Akademisi, İstanbul, 2009.(Yayınlanmış Tebliğ)

5. Süleyman Karacelil, Kur’an Kursu Öğreticilerine Göre Kur’an Kurslarinin Eğitim Problemleri: Şirnak İli Örneği, Yaygın Din Eğitimi Sempozyumu 30-31 Mart -01 Nisan 2012 (Tebliğ Sunulacak)

9. TV ve Radyo Programları:

Ulusal kanallarda çok sayıda radyo ve televizyon programı hazırlayıp sundu. Program konularının üst başlıkları şunlardır:  Din Eğitiminin Önemi, Din eğitiminde temel ilke ve yöntemler, Yaş gruplarına gore iman esaslarının eğitim ve öğretimi, çocuklarda ibadet eğitimi, çocuklarda zeka gelişimi. Programlarının bazıları şunlardır:

1- Berat Tv, Aile-Çocuk-Eğitim Programı, Haftanın 7 Günü Yayınlanan Ailelere Yönelik Din Eğitim Programı , 2008-2011 300 program.

2- Özel Fm, Yeni Ufuklar Programı, Haftalık Canlı Yayın Program, 2006-2011  Ailelere Yönelik Çocuklarda Eğitim Programı 200 program. 

3- Ayrıca Trt Diyanet, Kanal A, Mehtap Tv, Dost Tv kanallarında ve Marmara Fm, Moral Fm, Akra Fm radyolarında çok sayıda programa uzman konuk olarak katıldı.

 

 

            10. Konferans ve Seminerlerinden Bazıları:

            Alanıyla ilgili pek çok konferans ve seminer sundu. Bazıları şunlardır:

            1. Bahçelievler Belediyesi Ramazan Etkinlikleri, Sevgi Merkezli Din Eğitimi, İstanbul 2008.

            2. Midyat Eğitim Bir-Sen, Yaşlara Göre Çocuklarda Din Eğitimi, Mardin 2008.

            3. Ümraniye Belediyesi Mehmet Akif Kültür Merkezi, Çocuk Eğitiminde Karşılaşılan Zorluklar, İstanbul 2009.  

            4.  Bahçelievler Belediyesi Ramazan Etkinlikleri, Çocuklarda Zeka Gelişimi, İstanbul 2009.

            5. Kur’an’a Hizmet Vakfı, Aile İçi Din Eğitimi-Aile Okulu Programı, 18 Konferans, İzmit 2009-2010.

            6. Moral Kültür Merkezi, Aile İçi Din Eğitimi-Aile Okulu Programı, 8 Konferans, İstanbul 2009.

            7. Zeytinburnu Belediyesi Merkez Efendi Etkinlikleri, Manevi Eğitimin Temel Unsurları, İstanbul 2009.

            8. Adaklı Müftülüğü, Çocuklarda Din Eğitimi, Bingöl 2010.

            9. Kiğı Müftülüğü, Çocukların Din Eğitiminde Anne-Babanın Rolü, Bingöl 2010.

            10. Tatvan Damla Derneği, Çocuklarda Zeka Gelişimi, Van, 2010.

            11. Mutlu Aile Derneği, Din Eğitimine Uygulamalı Yaklaşımlar, İstanbul 2009-2010.

            12. Çınar Yardımlaşma Derneği, Aile İçi Din Eğitimi-Aile Okulu Programı, 6 Konferans, İstanbul, 2010.

            13. Şırnak Milli Eğitimi Müdürlüğü Organizesi, Veli Bilgilendirme Seminerleri,  Öğrenci Velilerine Yönelik Şırnak il ve İlçelerinde 15 konferans, Şırnak 2011.

            14. Göreve Yeni Başlayan Öğretmenlere Yönelik Hizmet İçi Eğitim Seminerleri, Şırnak 2011.

            15. Diyanet İşleri Başkanlığı, Kutlu doğum etkinlikleri, “Hz. Peygamberin Din Eğitimi”, Şırnak 2012, Şırnak 2013 Adıyaman Besni, Gölbaşı, Kahta 2014.