Hilal TAKLA

Cism ü Can

Hakikat ilminde araştırılması gereken en önemli konu madde ve mana arasındaki DENGE olmalı iken insanlar madde kavramında sınırlı bakışlarına köle oldukları için mana ilmini AŞKtan ibaret sandılar Maddenin hakiki bir işlevi vardı bundan habersiz hakikatlarını terk ettiler Çünkü Hakikatle bire bir karşılaşmak zordu Allah tüm cisimlerden münezzehti onlar kendi cisimlerinden bizardılar