MenüTürkiye Yazarlar Birliği Adıyaman Şubesi

SNN KARAKAŞ

DİCLE İLE FIRAT'I

snnkarakas 17.03.2016 17:01:18


DİCLE İLE FIRAT'I 

Zaman dur durak bilmez, elindedir beratı, 
Hiç kimse yok sayamaz, Dicle ile Fırat'ı. 

Suya bent vursalar da, rotasını değişmez, 
Dünkü amacı ile, bugünkü hiç çelişmez. 

Dişliler tek yönlüdür, geri dönüşü yoktur, 
Değiştirmek isteyen, nemrutluk yapan çoktur. 

Enva-i çeşit insan, enva-i çeşit fikir, 
Kimi temize aşık kimi barındırır kir. 

Aczini bilmeyenler, bir şey sanır kendini, 
Değerlerinden yoksun, yaşamakta ladini 

Haktan aklı olana, inzal olundu kelam, 
Âlem nura gark oldu, nüfuz eyledi selam. 

Hala anlamadın mı, misafir olduğunu, 
Her açan tomurcuğun, mutlaka solduğunu. 

Unutma ki kaldığın, mekanın sahibi var, 
Ya sana yol açılır, ya yollar olur duvar 

Söyle sen evladına, neler bırakacaksın 
Ufuklar mı açacak, hayat mı yakacaksın. 

Bırak cereyan etsin, su aksın menziline, 
Müdahale edersen, ferman çıkar azline. 

Dişlileri döndüren, külli iradeyi gör, 
İnkarın peşindeysen, olacaksın bakar kör. 

Hala neyin peşinde, neyin ispatındasın, 
Bilmez misin bu çarkın, en işlek hattındasın. 

Fıtratına tabi ol, aczini bil ve düşün 
Yoksa an meselesi, senin yere düşüşün. 

Bırak alsın eline, kapı gibi beratı, 
Hadi durdur bakayım, Dicle ile Fırat'ı…İNSANİ