Yayınlama Tarihi: 27.12.2016

ŞİİR YARIŞMASI

TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ ADIYAMAN ŞUBESİ – ADIYAMAN BELEDİYESİ FIRAT ŞİİR GÜNLERİ ŞİİR YARIŞMASI

 

Türk edebiyatına yeni şiir ve şairler kazandırmak, genç şairleri yeni eserler üretmeye teşvik etmek ve ülkenin isim yapmış şairlerini bir araya toplayarak tanışma ve kaynaşmalarını sağlamak amacıyla Türkiye Yazarlar Birliği Adıyaman Şubesi “Fırat Şiir Akşamları Şiir Yarışması” adıyla Adıyaman Belediye Başkanlığı işbirliği ile düzenlenmiştir

Bu düzenleme, “Fırat Şiir Akşamları Şiir Yarışması Özel Şartnamesi” hükümlerine göre gerçekleştirilir.

Her yıl düzenleyeceğimiz Fırat Şiir Akşamları” kapsamında şiir yarışmalarımız süreklilik kazanacaktır.

FIRAT ŞİİR AKŞAMLARI  ŞİİR YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

1 ) Yarışmaya, yarışma seçici kurul üyeleri, jüri üyeleri ve bunların birinci ve ikinci

derecede yakınları dışında Lise ve dengi okul Öğrenciler ile yetişkinler (18 yaş üzeri) arasında düzenlenecektir. Türkiye cumhuriyeti vatandaşı herkes katılabilir

2 ) Seçilen temaların moral yıkıcı, herhangi bir politik görüşü övücü veya yerici, müstehcen, anlamsız olmaması gerekmektedir. Konu serbesttir.

3 ) Şiirler Türkiye Türkçesi’yle imlâ kurallarına uyularak yazılacaktır. Şiirler, hece, serbest veya aruz ölçüsü ile yazılabilir.

4 )  Şiirler Times New Roman karakteri ve 14 punto ile yazılacak ve en fazla A4 kağıdı büyüklüğünde olacaktır. Bilgisayar çıktısı alınacaktır.

5 )  Şiirler hiçbir şekilde başka bir eserle bariz benzerlikler taşımayacaktır.

6 )  Yarışmaya her şair sadece 1 ( bir) eserle katılabilecektir.

7 ) Yarışmaya gönderilen eserler daha önce hiçbir suretle yayınlanmamış olacaktır. Şiir Yarışması için gönderdiği eseri yarışma sonuçlanmadan önce hiçbir yerde ve hiçbir şekilde yayınlayamaz, yayınlatamaz.

8 ) Dereceye giren yarışmacıların Final gecesine katılacaklardır.

9 ) Yarışmaya gönderilen şiirler telif  ücreti ödenmeden ileri bir tarihte Türkiye Yazarlar birliği Adıyaman Şubesi tarafından kitaplaştırılabilir. Yerel ve ulusal radyo ve televizyonlarda yayınlama, plak, bant, kaset, cd vb. materyal haline getirme, notasını basma,  yayın, eğitim ve kültür kurum ve kuruluşlarına gönderme konusunda öncelik hakkına sahiptir.

10 ) Türkiye Yazarlar Birliği Adıyaman şubesi yarışmaya gönderilen ve kazanamayan hiçbir dosyayı geri göndermek veya iade etmekle yükümlü değildir.

11 )  Şairler eserin bütünüyle kendilerine ait olduğunu ve hiçbir şekilde ve hiçbir eserden ilham almadıklarını, bugüne kadar düzenlenen hiçbir yarışmaya göndermediklerini taahhüt edip Türkiye Yazarlar Birliği Adıyaman Şubesi Fırat Şiir Akşamları Şiir Yarışması  Şartnamesini aynen kabul ettiklerini belirten yazılı ve imzalı (EK-1) belgesini başvuru zarfıyla birlikte göndermekle yükümlüdürler. İçerisinde ( EK-1) belgesi olmayan başvurular yarışma dışı kalacaktır…

ÖN DEĞERLENDİRME KURULU

Mehmet Sait Uluçay

Şemsettin Ağar

Ebubekir Aytekin

Necati Atar

Sefer Akgül

Ali Ünişen

Suat Tekin

 

JÜRİ ÜYELERİ

Mehmet Doğan (TYB Onursal Başkanı ve Vakıf Genel Başkanı)

Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç (TYB Genel Başkanı)

İbrahim Eryiğit (Şair)

Mehmet Kurtoğlu (Şair)

Mehmet Aycı (Şair)

Sıtkı Caney  (Şair)

Talat Ülker (Şair)

 

ESER TESLİMİ

1 ) Eser üzerinde şairin adı olmayacak yalnızca rumuz yazılacaktır.

2 ) Katılımcılar şiirlerini büyük bir zarfa koyacak, açık kimlik ve iletişim bilgilerinin bulunduğu başka bir zarfı da kapalı olarak büyük zarfın içine koyacaklardır. İki zarfın üzerinde de en az dört, en çok yedi harften oluşan rumuz bulunacaktır.

3 ) Eser sahibinin bu yarışmanın şartnamesini aynen kabul ettiğini belirten şartname eki (EK-1) belgesi eksiksiz doldurulacak ve imzalı olarak bulunacaktır.

4 ) Eser sahipleri( EK-1 ) formundaki bilgileri eksizsiz doldurarak, üzerine sadece rumuzlarını yazdıkları küçük kapalı zarfa koyacaklardır.( Bu zarfın üzerine rumuzdan başka hiçbir bilgi yazılmayacak.)

5 ) Eser sahipleri şiirin çıktısını şartnamede belirtilen adrese taahhütlü veya kargo ile göndereceklerdir.

6 ) Herhangi bir şekilde, şiirler üzerinde eser sahibinin yazılı olarak adı belirtilmiş veya yukarıdaki belirtilen maddelere aykırılık söz konusu ise bu şiir değerlendirmeye alınmadan yarışma dışı tutulacaktır.

7 ) Eserler en geç 31 Mart 2016 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar Adıyaman Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne ulaştırılmış olacaktır. Postadaki gecikmelerden eser sahibi sorumludur.

ÖDÜLLER

Birinci……………… : Bir adet Cumhuriyet altını

İkinci ………………. : Yarım Cumhuriyet altını

Üçüncü ……………... : Çeyrek Cumhuriyet altını

Birinci Mansiyon  : TYB Yayınlarından oluşan kitap seti

İkinci Mansiyon     : TYB Yayınlarından oluşan kitap Seti

Üçüncü Mansiyon : TYB Yayınlarından oluşan kitap seti

FİNAL, Ödül ve mansiyon alan eserler, şairleri tarafından seslendirileceği bir sunumla etkinlik sona erer.

ESERLERİN GÖNDERİ,LECEĞİ ADRES     

Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Musalla Mah. Atatürk Caddesi

Belediye iş hanı Kat 2 /ADIYAMAN

GEREKTİĞİNDE İLETİŞİME GEÇİLECEK KİŞİ

Mehmet Sait ULUÇAY

GSM: 0545 831 97 97

Abdurrahman Şahin

GSM: 0543 978 47 67

EK-1

Yarışmaya gönderdiğim orijinal eser, bütünüyle kendime aittir. Daha önce hiçbir yarışmaya göndermediğimi, hiçbir şekilde hiçbir eserle bariz benzerlik taşımadığını, bir başka yarışmaya katılmadığını, katıldığının tespit edilmesi halinde bu yarışmaya göndermiş olduğum eserimin yarışmadan çıkarılacağını ve bundan sonra bu yarışmaya kesinlikle kabul edilmeyeceğimi, Türkiye Yazarlar Birliği Adıyaman Şubesi – Adıyaman Belediyesi “Fırat Şiir Akşamları Yarışması Şartnamesi hükümlerini aynen kabul ve taahhüt ettiğimi arz ederim.

Göndermiş olduğum eserimin sayı ve süre ile sınırlandırılmamış biçimde kitap haline getirilmesi, bestelenmesi halinde klip, Audi, video, vcd, dvd, md, kaset, plak, cd-rom, compact disk, remix, ve her türlü gsm şirketlerinde cep telefonu melodisi olarak kullanılmasına, temsil, tespit çoğaltma ve yayma hakkının Türkiye Yazarlar Birliği Adıyaman Şubesi öncelikli yayın hakkını devir mukavelesi imzaladığı şirket veya 3. şahıslara ait olduğunu beyan ediyorum

 

Şair / ya da Yasal Varisi…./…./ 2016

T.C. No :

…………………………………………………………………………………

Adı Soyadı  :

…………………………………………………………………………………

Rumuzu :

…………………………………………………………………………………

Adresi :

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Tel No :

…………………………………………………………………………………

E-Posta :

…………………………………………………………………………………

İmzası : …………………………………………………………………………………