Yayınlama Tarihi: 7.12.2017

TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ DERNEĞİ ADIYAMAN ŞUBESİ OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRI İLANI

TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ DERNEĞİ ADIYAMAN ŞUBESİ OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRI İLANI

Derneğimizin 2017 yılı olağan genel kurul toplantısı, 22.12.2017 tarihinde saat 10.00 da dernek binamızda yapılacaktır. Çoğunluk sağlanmadığı taktirde 30.12.2017 tarihinde aynı yer ve saate yapılacaktır. Toplantı www.tybadiyaman.0rg Web sayfamızda duyurulacaktır. Gündem maddeleri aşağıdaki gibidir.

 

TOPLANTI GÜNDEM MADDELERİ

 

1.            Yoklama ve açılış konuşması

2.            Saygı duruşu ve istiklal marşının okunması

3.            Divan heyetinin seçilmesi

4.            Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Denetim Kurulu raporlarının okunması ve ibra edilmesi

5.            Yönetim ve denetim kurullarının seçimi

6.            Türkiye yazarlar Birliği Derneği genel kurulu şube temsilcilerinin (Delegelerinin) seçimi

7.            Yeni dönem çalışma raporu ve bütçesinin onayı

8.            Dilek ve temenniler

9.            Kapanış