ŞİİR YARIŞMASI

<p><b>T&Uuml;RKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ ADIYAMAN ŞUBESİ &ndash; ADIYAMAN BELEDİYESİ</b>&nbsp;<b>FIRAT ŞİİR G&Uuml;NLERİ ŞİİR YARIŞMASI</b></p> <p align="center"><b>&nbsp;</b></p> <p>T&uuml;rk edebiyatına yeni şiir ve şairler kazandırmak, gen&ccedil; şairleri yeni eserler &uuml;retmeye teşvik etmek ve &uuml;lkenin isim yapmış şairlerini bir araya toplayarak tanışma ve kaynaşmalarını sağlamak amacıyla T&uuml;rkiye Yazarlar Birliği Adıyaman Şubesi &ldquo;Fırat Şiir Akşamları Şiir Yarışması&rdquo; adıyla Adıyaman Belediye Başkanlığı işbirliği ile d&uuml;zenlenmiştir</p> <p>Bu d&uuml;zenleme, &ldquo;Fırat Şiir Akşamları Şiir Yarışması &Ouml;zel Şartnamesi&rdquo; h&uuml;k&uuml;mlerine g&ouml;re ger&ccedil;ekleştirilir.</p> <p>Her yıl d&uuml;zenleyeceğimiz Fırat Şiir Akşamları&rdquo; kapsamında şiir yarışmalarımız s&uuml;reklilik kazanacaktır.</p> <p align="center"><b>FIRAT ŞİİR AKŞAMLARI&nbsp; ŞİİR YARIŞMASI ŞARTNAMESİ</b></p> <p>1 ) Yarışmaya, yarışma se&ccedil;ici kurul &uuml;yeleri, j&uuml;ri &uuml;yeleri ve bunların birinci ve ikinci</p> <p>derecede yakınları dışında Lise ve dengi okul &Ouml;ğrenciler ile yetişkinler (18 yaş &uuml;zeri) arasında d&uuml;zenlenecektir. T&uuml;rkiye cumhuriyeti vatandaşı herkes katılabilir</p> <p>2 ) Se&ccedil;ilen temaların moral yıkıcı, herhangi bir politik g&ouml;r&uuml;ş&uuml; &ouml;v&uuml;c&uuml; veya yerici, m&uuml;stehcen, anlamsız olmaması gerekmektedir. Konu serbesttir.</p> <p>3 ) Şiirler T&uuml;rkiye T&uuml;rk&ccedil;esi&rsquo;yle iml&acirc; kurallarına uyularak yazılacaktır. Şiirler, hece, serbest veya aruz &ouml;l&ccedil;&uuml;s&uuml; ile yazılabilir.</p> <p>4 )&nbsp; Şiirler Times New Roman karakteri ve 14 punto ile yazılacak ve en fazla A4 kağıdı b&uuml;y&uuml;kl&uuml;ğ&uuml;nde olacaktır. Bilgisayar &ccedil;ıktısı alınacaktır.</p> <p>5 )&nbsp; Şiirler hi&ccedil;bir şekilde başka bir eserle bariz benzerlikler taşımayacaktır.</p> <p>6 )&nbsp; Yarışmaya her şair sadece 1 ( bir) eserle katılabilecektir.</p> <p>7 ) Yarışmaya g&ouml;nderilen eserler daha &ouml;nce hi&ccedil;bir suretle yayınlanmamış olacaktır. Şiir Yarışması i&ccedil;in g&ouml;nderdiği eseri yarışma sonu&ccedil;lanmadan &ouml;nce hi&ccedil;bir yerde ve hi&ccedil;bir şekilde yayınlayamaz, yayınlatamaz.</p> <p>8 ) Dereceye giren yarışmacıların Final gecesine katılacaklardır.</p> <p>9 ) Yarışmaya g&ouml;nderilen şiirler telif&nbsp; &uuml;creti &ouml;denmeden ileri bir tarihte T&uuml;rkiye Yazarlar birliği Adıyaman Şubesi tarafından kitaplaştırılabilir. Yerel ve ulusal radyo ve televizyonlarda yayınlama, plak, bant, kaset, cd vb. materyal haline getirme, notasını basma,&nbsp; yayın, eğitim ve k&uuml;lt&uuml;r kurum ve kuruluşlarına g&ouml;nderme konusunda &ouml;ncelik hakkına sahiptir.</p> <p>10 ) T&uuml;rkiye Yazarlar Birliği Adıyaman şubesi yarışmaya g&ouml;nderilen ve kazanamayan hi&ccedil;bir dosyayı geri g&ouml;ndermek veya iade etmekle y&uuml;k&uuml;ml&uuml; değildir.</p> <p>11 )&nbsp; Şairler eserin b&uuml;t&uuml;n&uuml;yle kendilerine ait olduğunu ve hi&ccedil;bir şekilde ve hi&ccedil;bir eserden ilham almadıklarını, bug&uuml;ne kadar d&uuml;zenlenen hi&ccedil;bir yarışmaya g&ouml;ndermediklerini taahh&uuml;t edip T&uuml;rkiye Yazarlar Birliği Adıyaman Şubesi Fırat Şiir Akşamları Şiir Yarışması &nbsp;Şartnamesini aynen kabul ettiklerini belirten yazılı ve imzalı (EK-1) belgesini başvuru zarfıyla birlikte g&ouml;ndermekle y&uuml;k&uuml;ml&uuml;d&uuml;rler. İ&ccedil;erisinde ( EK-1) belgesi olmayan başvurular yarışma dışı kalacaktır&hellip;</p> <p><b>&Ouml;N DEĞERLENDİRME KURULU</b></p> <p>Mehmet Sait Ulu&ccedil;ay</p> <p>Şemsettin Ağar</p> <p>Ebubekir Aytekin</p> <p>Necati Atar</p> <p>Sefer Akg&uuml;l</p> <p>Ali &Uuml;nişen</p> <p>Suat Tekin</p> <p><b>&nbsp;</b></p> <p><b>J&Uuml;Rİ &Uuml;YELERİ</b></p> <p>Mehmet Doğan (TYB Onursal Başkanı ve Vakıf Genel Başkanı)</p> <p>Prof. Dr. Hicabi Kırlangı&ccedil; (TYB Genel Başkanı)</p> <p>İbrahim Eryiğit (Şair)</p> <p>Mehmet Kurtoğlu (Şair)</p> <p>Mehmet Aycı (Şair)</p> <p>Sıtkı Caney&nbsp; (Şair)</p> <p>Talat &Uuml;lker (Şair)</p> <p>&nbsp;</p> <p><b>ESER TESLİMİ</b></p> <p>1 ) Eser &uuml;zerinde şairin adı olmayacak yalnızca rumuz yazılacaktır.</p> <p>2 ) Katılımcılar şiirlerini b&uuml;y&uuml;k bir zarfa koyacak, a&ccedil;ık kimlik ve iletişim bilgilerinin bulunduğu başka bir zarfı da kapalı olarak b&uuml;y&uuml;k zarfın i&ccedil;ine koyacaklardır. İki zarfın &uuml;zerinde de en az d&ouml;rt, en &ccedil;ok yedi harften oluşan rumuz bulunacaktır.</p> <p>3 ) Eser sahibinin bu yarışmanın şartnamesini aynen kabul ettiğini belirten şartname eki (EK-1) belgesi eksiksiz doldurulacak ve imzalı olarak bulunacaktır.</p> <p>4 ) Eser sahipleri( EK-1 ) formundaki bilgileri eksizsiz doldurarak, &uuml;zerine sadece rumuzlarını yazdıkları k&uuml;&ccedil;&uuml;k kapalı zarfa koyacaklardır.( Bu zarfın &uuml;zerine rumuzdan başka hi&ccedil;bir bilgi yazılmayacak.)</p> <p>5 ) Eser sahipleri şiirin &ccedil;ıktısını şartnamede belirtilen adrese taahh&uuml;tl&uuml; veya kargo ile g&ouml;ndereceklerdir.</p> <p>6 ) Herhangi bir şekilde, şiirler &uuml;zerinde eser sahibinin yazılı olarak adı belirtilmiş veya yukarıdaki belirtilen maddelere aykırılık s&ouml;z konusu ise bu şiir değerlendirmeye alınmadan yarışma dışı tutulacaktır.</p> <p>7 ) Eserler en ge&ccedil; 31 Mart 2016 Perşembe g&uuml;n&uuml; mesai saati bitimine kadar Adıyaman Belediye K&uuml;lt&uuml;r ve Sosyal İşler M&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml;ne ulaştırılmış olacaktır. Postadaki gecikmelerden eser sahibi sorumludur.</p> <p>&Ouml;D&Uuml;LLER</p> <p>Birinci&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip; : Bir adet Cumhuriyet altını</p> <p>İkinci &hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;. : Yarım Cumhuriyet altını</p> <p>&Uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml; &hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;... : &Ccedil;eyrek Cumhuriyet altını</p> <p>Birinci Mansiyon&nbsp; : TYB Yayınlarından oluşan kitap seti</p> <p>İkinci Mansiyon&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;: TYB Yayınlarından oluşan kitap Seti</p> <p>&Uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml; Mansiyon : TYB Yayınlarından oluşan kitap seti</p> <p>FİNAL, &Ouml;d&uuml;l ve mansiyon alan eserler, şairleri tarafından seslendirileceği bir sunumla etkinlik sona erer.</p> <p align="center"><b>ESERLERİN G&Ouml;NDERİ,LECEĞİ ADRES&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b></p> <p>Adıyaman Belediyesi K&uuml;lt&uuml;r ve Sosyal İşler M&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml;</p> <p>Musalla Mah. Atat&uuml;rk Caddesi</p> <p>Belediye iş hanı Kat 2 /ADIYAMAN</p> <p align="center"><b>GEREKTİĞİNDE İLETİŞİME GE&Ccedil;İLECEK KİŞİ</b></p> <p><b>Mehmet Sait ULU&Ccedil;AY</b></p> <p><b>GSM: 0545 831 97 97</b></p> <p><b>Abdurrahman Şahin</b></p> <p><b>GSM: 0543 978 47 67</b></p> <p align="center"><b>EK-1</b></p> <p>Yarışmaya g&ouml;nderdiğim orijinal eser, b&uuml;t&uuml;n&uuml;yle kendime aittir. Daha &ouml;nce hi&ccedil;bir yarışmaya g&ouml;ndermediğimi, hi&ccedil;bir şekilde hi&ccedil;bir eserle bariz benzerlik taşımadığını, bir başka yarışmaya katılmadığını, katıldığının tespit edilmesi halinde bu yarışmaya g&ouml;ndermiş olduğum eserimin yarışmadan &ccedil;ıkarılacağını ve bundan sonra bu yarışmaya kesinlikle kabul edilmeyeceğimi, T&uuml;rkiye Yazarlar Birliği Adıyaman Şubesi &ndash; Adıyaman Belediyesi &ldquo;Fırat Şiir Akşamları Yarışması Şartnamesi h&uuml;k&uuml;mlerini aynen kabul ve taahh&uuml;t ettiğimi arz ederim.</p> <p>G&ouml;ndermiş olduğum eserimin sayı ve s&uuml;re ile sınırlandırılmamış bi&ccedil;imde kitap haline getirilmesi, bestelenmesi halinde klip, Audi, video, vcd, dvd, md, kaset, plak, cd-rom, compact disk, remix, ve her t&uuml;rl&uuml; gsm şirketlerinde cep telefonu melodisi olarak kullanılmasına, temsil, tespit &ccedil;oğaltma ve yayma hakkının T&uuml;rkiye Yazarlar Birliği Adıyaman Şubesi &ouml;ncelikli yayın hakkını devir mukavelesi imzaladığı şirket veya 3. şahıslara ait olduğunu beyan ediyorum</p> <p>&nbsp;</p> <p>Şair / ya da Yasal Varisi&hellip;./&hellip;./ 2016</p> <p>T.C. No :</p> <p>&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;</p> <p>Adı Soyadı&nbsp; :</p> <p>&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;</p> <p>Rumuzu :</p> <p>&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;</p> <p>Adresi :</p> <p>&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;</p> <p>&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;</p> <p>Tel No :</p> <p>&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;</p> <p>E-Posta :</p> <p>&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;</p> <p>İmzası : &hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;</p>

ŞİİR ŞÖLENİNE DAVET

<p>T&Uuml;RKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ ADIYAMAN ŞUBESİNİN BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞBİRLİĞİNDE 08 MAYIS 2016 PAZAR G&Uuml;N&Uuml; SAAT 20:00 de D&Uuml;ZENLENEN "FIRAT ŞİİR AKŞAMLARI" ŞİİR Ş&Ouml;LENİNE T&Uuml;M HALKIMIZ DAVETLİDİR.</p>

TÜRKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ DERNEĞİ ADIYAMAN ŞUBESİ OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRI İLANI

<p>T&Uuml;RKİYE YAZARLAR BİRLİĞİ DERNEĞİ ADIYAMAN ŞUBESİ OLAĞAN GENEL KURUL &Ccedil;AĞRI İLANI</p> <p>Derneğimizin 2017 yılı olağan genel kurul toplantısı, 22.12.2017 tarihinde saat 10.00 da dernek binamızda yapılacaktır. &Ccedil;oğunluk sağlanmadığı taktirde 30.12.2017 tarihinde aynı yer ve saate yapılacaktır. Toplantı www.tybadiyaman.0rg Web sayfamızda duyurulacaktır. G&uuml;ndem maddeleri aşağıdaki gibidir.</p> <p>&nbsp;</p> <p>TOPLANTI G&Uuml;NDEM MADDELERİ</p> <p>&nbsp;</p> <p>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Yoklama ve a&ccedil;ılış konuşması</p> <p>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Saygı duruşu ve istiklal marşının okunması</p> <p>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Divan heyetinin se&ccedil;ilmesi</p> <p>4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Y&ouml;netim Kurulu faaliyet raporu ve Denetim Kurulu raporlarının okunması ve ibra edilmesi</p> <p>5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Y&ouml;netim ve denetim kurullarının se&ccedil;imi</p> <p>6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; T&uuml;rkiye yazarlar Birliği Derneği genel kurulu şube temsilcilerinin (Delegelerinin) se&ccedil;imi</p> <p>7.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Yeni d&ouml;nem &ccedil;alışma raporu ve b&uuml;t&ccedil;esinin onayı</p> <p>8.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dilek ve temenniler</p> <p>9.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kapanış</p>

Siz yazın biz yayınlayalım

Bize gönderdiğiniz yazılarınız yazarlarımızın değerlendirmesinden geçip, yayınlanmaktadır. Sitemizde size ait bir köşeniz olsun istiyorsanız. Yazılarınızı gönderebilirsiniz.